سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان

تعداد صفحات: ۳۲

نویسنده(ها):

مریم صانع پور –

چکیده:

امروزه به دلیل رشد و توسعه وسایل ارتباط جمعی و پایگاههای اطلاع رسانی زمینه تعامل همه جانبه اندیشه های متفاوت فراهم شده که این امر به شتاب گرفتن رشد فرهنگدرهمه حوزه ها از جمله حوزه علوم انسانی منجر می شود حال باید دید جایگاه اندیشه اسلامی ما در این تنوع افکار کجا است و نحوه برخورد اندیشمندان جامعه با موج مزبور چگونه باید باشد روشن است که فرهنگ غنی و کهن اسلامی ما م ی تواند درمجموعه تفکرات جهان امروز نقشی اساسی ایفا کند و نظام تفکر جهانی را تحت تاثیر قرار دهد اما چگونه در بدو امر دو راه به نظر می رسد: معرفی اثار اندیشمندان مسلمان از طریق متفکران جامعه اسلامی با نگرش درون دینی ، معرفی اثار اندیشمندان مسلمان از طریق متفکران غیر مسلمان با نگرشی برون دینی نوشتار در مقاله حاضر راه دوم بررسی می شود و دراین جهت به عنوان مثال به یکی از مصادیق بسنده می کند و آن بررسی ارای شیخ اکبر محی الدین بن عربی از طریق خاورشناسان است. و گزینش این مصداق به دلیل نقش بنیادی ابن عربی در اندیشه عرفانی متفکران مسلمان است.