سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی محمدی اردهالی – عضو هیئت علمی تحصیلات تکمیلی مهندسی سیستم های انرژی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نیروان قائم پناه – دانشجوی تحصیلات تکمیلی رشته مهندسی سیستم های انرژی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

بهره برداری از انرژی خورشیدی در کشور وابسته به در دست داشتن اطلاعات مربوطه در نقاط مختلف می باشد . از آنجا که جمع آوری این گونه اطلاعات نیاز به ابزارهای دقیق اندازه گیری دارد و اغلب هزینه بر هستند، مدل سازی و بررسی روش های تخمین انرژی خورشیدی برای انجام مطالعات و امکان سنجی های فنی و اقتصادی مؤثر واقع می گردد . هدف از انجام این مطالعه تحلیل و بررسی روش های تخمین انرژی خورشیدی ومقایسه نتایج بدست آمده از این روش ها با داده های حقیقی می باشد به منظور دست یابی به این هدف روش های برازش، میانگین و بس ط سر یه فوریه مورد بررسی قرار گرفته اند و نها ی تاً میزان انطباق نتایج با داده های حقیقی تعیین شده است . نتایج بدست آمده نشان می دهد که روش سری فوریه در تخم ین انرژی خورشیدی که ً طبیعتا پریودیک است از دقت بیشتری برخوردار می باشد .