سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد تمیزی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه علم و صنع
وهاب جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه علم و صنع
علی محمد هادیان – دانشیار دانشکده متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
مرتضی تمیزی فر – دانشیار دانشکده متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این پژوهش تاثیر افزودن کاربید بور بر ایجاد تخلخل در آلیاژ هارد متال، اندازه دانه های کاربید تنگستن و علت این امر مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد به سبب تولید فاز بین فلزی WCoB در نمونه ها، میزان کبالت موجود و بالطبع چسبندگی ذرات کاربیدی در زمینه کاهش می یابد. همین امر سبب می گردد با افزایش مقدار کاربید بور از ۰/۲۵ درصد به بالاتر، تخلخل های آلیاژ افزایش پیدا کند.
همچنین نمودار درصد فراوانی بر حسب اندازه ذرات کاربیدی برای کلیه آلیاژهای مورد مطالعه نشان داد که با افزایش مقدار کاربید بور تا ۰/۵ درصد وزنی، اندازه دانه های کاربیدی از ۰/۸۸ به ۰/۸۱ میکرون، کاهش کی یابد ولی با افزایش بیشتر این ممانعت کننده اندازه ذرات کاربیدی به شدت افزایش می یابد.