سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس وفایی صفت – دانشیار – مکانیک ساخت و تولید
مرتضی خان احمدلو – دانشجوی فوق لیسانس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

فلانج کششی فرایندی از شکل دهی فلزات می باشد که شکل سنبه و ماتریس به طور مستقیم بر روی فلز، تغییر شکل را ایجاد می نماید. این فرایند با جریان کم یا بدون جریان مواد همراه است و جهت افزایش صلبیت واستحکام درسطوح داخلی و درشکل دهی پنجره یا درب صفحات بدنه اتومبیل واتصال قطعات به هم دیگراستفاده می گردد. در این تحقیق فرایند فلانج کششی با استفاده از پرس هیدرولیکی روی فولاد زنگ نزن۳۰۴ و ضخامت ۱ میلی متر با اشکالورق اولیه دایروی انجام می شود. همچنین بررسی قابلیت شکل پذیری فلانج کششی آویزه دار و بدون آویزه، و نیز بررسی کرنش وتغییرات ضخامت حاصل ازفولاد زنگ نزن ۳۰۴ ارائه شده است. آویزه ها بر روی سنبه های بالایی و پایینی برای کنترل گسترش مواد حین انجام فرایند استفاده می شوند. فرایند به کمک نرم افزار ال اس دایانا (LS-DYNA) با استفاده از روش المان محدود صریح غیرخطی شبیه سازی شده است و نتایج حاصل از شبیه سازی و تجربی با یکدیگر مقایسه گردیده است.