معرفی بعضی از فرهنگهای مهم فرهنگ دهخدا اثر علی اکبر دهخدا (۱۲۵۸-۱۳۳۴)، بزرگترین، کاملترین و غنیترین فرهنگ فارسی در ۲۶۵۷۵ صفحه به قطع رحلی (نیم ورقی) سه ستونی با حروف ۱۲ نازک و حاوی دویست هزار واژه اصلی و ششصد هزار شاهد منظوم و منثور برای معنی واژه ها و ترکیبهاست. این فرهنگ دارای مقدمهای جامع و سودمند در تاریخ زبان فارسی، تاریخ فرهنگ نویسی و زندگینامه  دهخدا و سرگذشت، تألیف و طبع لغتنامه و یاران دهخدا در زمان حیات او و پس از اوست. تکلمه  مقدمه نیز دارد. این فرهنگ علاوه بر بیان معانی لغات و اصطلاحات فارسی و عربی و تاریخ تحول هر واژه حاوی اطلاعاتی درباره  موضوعات دانش بشری و اشیاء و اشخاص و نیز زندگینامه های رجال و اسامی مکانهاست از این لحاظ در ردیف دایرةالمعارفها و فرهنگهای شرح حال نیز مورد استفاده قرار میگیرد. آخرین جزء لغتنامه  دهخدا در سال ۱۳۵۹ منتشر شد و کلی دوره  این لغتنامه بالغ بر ۲۲۳ دفتر است. در این فرهنگ واژه های اصلی لغات که ریشه

فارسی دارد گردآوری شده و نیز کلماتی که از زبانهای دیگر وارد زبان فارسی شده و معنی یا لااقل تلفظ آن تغییر یافته و اصل و منشأ خود را از دست داده که بدین ترتیب جزء خانواده واژه های فارسی قرار گرفته است. دهخدا برای پاره ای از آنها بیتی یا فقره ای شاهد آورده است. همچنین مفردات واژه های عربی نیز که به کلی متروک شده در این فرهنگ گردآوری شده و جامعیت خاصی به لغتنامه بخشیده است.

فرهنگ جدیدی نیز با عنوان لغتنامه  فارسی در قطع رحلی ” با شواهد تاریخی منظوم و منثور، وزیری ” بدون شاهد، و رقعی با ملخصی مطالب – انتش – – – قطع وزیری در دست نتشار

فرهنگ فارسی که به فرهنگ معین شهرت دارد اثر دکتر محمد معین(۱۳۴۵-۱۲۹۱) است. این فرهنگ در شش جلد حاوی حدود یکصد هزار لغت و یک مقدمه جامع و بسیار مفید راجع به منابع زبان فارسی و عناصر اصلی این زبان، اهمیت فارسی و فرهنگهای فارسی، روش مؤلف در فرهنگ نویسی فارسی و فواید و مزایای آن تدوین شده است. تلفظ دقیق هر واژه در این فرهنگ با الفبای لاتین قید شده و اصل و منشأ لغت، داخل دو قلاب، و نشانه  دستوری آن داخل دو ابرو، و سپس معنی و شرح لغت آورده شده است.