سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
مینا عسگری نمین – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
فریدون ناهیدی آذر – دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:
محله گازاران یکی از محلات ششگانه تاریخی شهر اردبیل محسوب می شود که با دارا بودن بناهای ارزشمند تاریخی همچون بقعه ی شیخ صفی الدین اردبیلی از اهمیت خاصی برخوردار است وجود بناهای مذهبی تاثیر عمیقی بر سیما و بافت کالبدی مجموعه گذاشته است. این بافت نیز همچون بافت های تاریخی دیگر با گذشت زمان دچار مشکلاتی شده و متمولان برای ارتقاء بخشیدن به سطح زندگی خویش مهاجرت کرده و بافت از درون تهی و کیفیت کالبدی در آن تنزل یافته است. این تنزل فرهنگی و کالبدی سبب شده به تدریج خاطره تاریخی در اذهان عمومی پاک شود. برای مقابله با این تهدیدها، محله را باید به لحاظ فرهنگی و کالبدی احیاءنمود. در این مقاله سعی شده با ارائه اصول پایداری در کالبد شهر اردبیل از جهت جنبه های اجتماعی و فرهنگی، خوانایی، مفاهیم و نشانه های تاریخی دید و منظر عینی در شهر و معیار های توسعه پایدار شهری که در انطباق با وضعیت موجود شهر در محله گازاران بپردازیم. روش تحقیق به کار رفته روش توصیفی تحلیلی است. در روش توصیفی با رجوع به منابع فارسی و لاتین موجود به توصیف و تبیین نقش فرهنگ بر کالبد تاریخی بافت پرداخته شده است تا امکان ارزیابی مفهومی و محتوایی آن فراهم شود. در رویکردی تحلیلی، به بررسی مفاهیم و مولفه های توسعه کالبدی پایدار شهری، نقش تعاملات فرهنگی و امکان توسعه پذیری محله گازاران تحت عنوان محله پایدار پرداخته شده است. در انتها با توجه به بررسی های انجام گرفته حول محور مورد نظر برای بهبود وضعیت کالبدی- فرهنگی راه حل هایی در قالب جدول اهداف برای احیاء بافت و تداوم خاطره های شهری در این محدوده پرداخته شد.