سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صادق واعظ زاده – دانشیار گروه مهندسی برق وکامپیوتر – دانشکده فنی دانشگاه تهران
صفوررا رامتین – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق ( قدرت – ماشین ) – دانشکده فنی دانشگاه ت

چکیده:

در این مقاله یک سیستم تعلیق الکترودینامیکی که در سیستم های حمل و نقل و ترنهای بدون تماس با ریل، در سرعتهای زیاد بکار می رود ، مورد بررسی قرار می گیرد و رفتار سیستم در حالات مختلف مطالعه می گردد و روشی جهت کاهش نوسانات فاصله هوایی و نیروی تعلیق آن ارائه می شود .
با پیشرفت و کاهش قیمت ابر رسانا ها و آهنرباهای دائم استفاده از موتورهای خطی به همراه سیستم تعلیق، که دارای سرعت زیادتر و نیاز به تعمیرات و نگهداری کمتر نسبت به موتورهای دوار هستند، خصوصا ” در سیستم های حمل و نقل مورد توجه قرار گرفته است . اساس سیستم تعلیق ، نیروی عکس العمل متقابل دو میدان مغناطیسی است ، که براساس خاصیت جذبی یا دفعی دو میدان مغناطیسی تولید می شود و وسیله نقلیه را در یک فاصله هوایی معین از ریل معلق می سازد، در نتیجه وسیله نقلیه می تواند بسیار سریع تر از سیستم های حمل و نقل زمینی حرکت کند . در این سیستم مجموعه ای از آهنرباهای نصب شده بر روی وسیله نقلیه از مقابل سیم های اتصال کوتاه پیچٍ شده واقع بر روی ریل با سرعت ثابت عبور میکند در نتیجه نیروی تعلیق، بین سیم پیچ ها وآهنربا
بوجود می آید که در صورت برابر سازی این نیرو با نیروی وزن وسیله نقلیه ، سیستم در فاصله هوایی معین از ریل، معلق می ماند و به حرکت خود ادامه میدهد . قابل ذکر است این سیستم ذاتا " پایدار است ونیاز به فیدبک کنترلی ندارد . اما سیستم دارای نوساناتی در راستای عمودی است که به صورت لرزش در وسیله نقلیه پدیدار میگردد و باید تا حد امکان کاهش یابد .
در این مقاله پس از معرفی یک مدل ریاضی برای سیستم تعلیق الکترودینامیکی با آهنربای دائم و محاسبه ء جریانهای القایی در سیم پیچ ها و نیروی تعلیق بوجود آمده برحسب سرعت و ابعاد سیستم و تحلیل رقتار آن روشی جهت کاهش نوسانات سیستم ارائه وتشریح میگردد