سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرخ حجت کاشانی – استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
عباسعلی لطفی نیستانک – دانشجوی دکتری مخابرات
کسری برکشلی – دانشیاردانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله با استفاده از ترکیبی از روش ممان و الگوریتم ژنتیک آنتن (Planar Inverted F Antenna) PIFA در باند فرکانسی ۲/۵GHz بهینه سا زی شده است. یکی از مشکلات عمده آنتن های مایکرواستریپی منجمله آنتنPIFA پهنای باند کم اینگونه آنتن ها است . در این مقاله با استفاده از الگوریتم ژنتیک پهنای باند این آنتن بصورت قابل ملاحظه ای افزایش داده شده است. پارامترهای مورد استفاده در بهینه سازی عبارتند از محل تغذیه، محل اتصال کوتاه در آنتنPIFA و فاصله پچ تا صفحه زمین . برای تحلیل از روش ممان و نرم افزارNECاستفاده شده است . نتایج شبیه سازی یک پهنای باند۵۶۰MHz را برایPIFAساده ویک پهنای باند۶۱۵MHz را برایPIFA دوگانه را نشان می دهد که در مقایسه با حالت بهینه نشده افزایش چشمگیری را نشان می دهد VSWR)کوچکتر از ٢