سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بابک سخائی – شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو

چکیده:

علم بررسی و بهینه سازی صدا و ارتعاشات مزاحم موتورهای اشتعال داخلی NVH نامیده می شود . در طراحی یک موتور اشتعال داخلی به حداقل رساندن صدا و ارتعاشات مزاحم موتور یکی از پارامترهای مهم می باشد . مسائل مربوط به NVH در مراحل اولیه طراحی یک موتور باید در نظر گرفته شوند به این ترتیب که بهینه سازیهای اولیه NVH در فازهای اولیه طرح انجام می شود و بهینه سازی نهایی در طول یک پروژه طراحی به تدریج انجام گشته و توسعه می یابد . قبل ازاینکه اولین نمونه یک موتور ساخته شود باید قطعات بحرانی آن ( مثل بلوک سیلندر، سرسیلندر و پوشش ها ) از لحاظ رفتار NVH بهینه گردند. بعد از انجام این مرحله میزان صدای منتشر شده از موتور بعد از ساخت نمونه های اولیه اندازه گیری می شود و می توان با تغییرات کمتر و جزئی تری رفتار NVH بهتری ازموتور را انتظار داشت. در این مقاله روش بهینه سازی رفتار صدائی و ارتعاشی موتورهای اشتعال داخلی بطور کلی توضیح داده شده و در نهایت رفتار صدایی برای کاسه روغن و رفتار ارتعاشی برای کل مجموعه قدرت
ده یک موتور نمونه بهینه سازی شده است.