سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا قاسمی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
سهیل محمدی – عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران
امیر بهشاد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

ابتدا توابع شکل حداقل مربعات متحرک (MLS) برای تقریب جابه جایی گرهی شرح داده می شود. سپس روش بدون المان گالرکین (EFG) و شیوه استفاده از آن در تحلیل صفحات ایزوتروپ و کامپوزیت توضیح داده شده است . ممانهای حداکثر ناشی از اعمال بارهای متمرکز بر روی صفحه که با روش EFG محاسبه شده اند،به عنوان ورودی های برنامه بهینه ساز مورد استفاده قرار می گیرند. درنهایت صفحات کامپوزیت با تعداد لایه های مختلف با روش الگوریتم ژنتیک بهینه می شوند.