سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن نحوی – دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
احسان توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله ، دامنه ارتعاشات اجباری تیر با تکیه گاههای متنوع ، با مشخص کردن مقادیر و محل جرم ها و فنرهای اتصالی کمینه شده است . ابتدا حل دقیق پاسخ ارتعاشی تیر با تکیه گاههای متنوع انعطاف پذیر و صلب و نیز جرمها و فنرهای افزوده در فواصل میانی ، بر اثر نیرویمتمرکز نوسانی ، با استفاده از روش توابع دینامیکی گرین (Dynamic Green’s Functions) به دست آمده است . سپس تعیین موقعیت جرم ها و فنرهای اتصالی ، جهت یافتن بهترین چیدمان با هدف کمینه کردن شدت ارتعاش ات تیر ، انجام شده است .