سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ذاکر حسین فیروزه – پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی اصفهان
ابوالقاسم زیدآبادی نژاد – پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی اصفهان
حمید میرمحمدصادقی – پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

از روش توزیع دریچهAperlure Distribution برای محاسبه سریع پترنهای تشعشعی میدان دور یک فلکتور دلخواه با پترن تغذیه دلخواه استفادهمی گردد. رفلکتور بصورت یک سطح مخروطی با هر سطح دوران یافته یا بخشی از سطح دورا ن یافته یا بصورت شکل یافته تعریف می گردد. تغذیه دارای پترن تشعشعی دلخواه یا پلاریزاسیون خطی که در محل دلخواه قرار میگیرد . با روش نور هندسی به تحلیلی رفلکتور با فیدرجابجا شده از کانون پرداخته و نحوه محاسبه انتگرالهای تشعشعی ناحیه دور رفلکتور با FFT ارائه میگردد و پترنهای تشعشعی میدان دور محاسبه می شوند . نرم افزاری که بدین منظور طراحیو پیاده سازی شده است مبتنی بر MATLAM بوده و قابلیت تحلیل و شبیه سازی رفلکتورهای شکل یافته با ابعاد بزرگ نسبت به طول موج و فیدر جابجا شده از کانون را دارد. این نرم افزار USRlDlS ta-Shaped Reflectot Anlennct Design & Analysis Softwat’e نامیده می شود. به عنوان نمونه آنتن رادار TPS-43 و موقعیت فیدهورنهای آن نسبت به رفلکتور به برنامه داده شده و نتایج آن با مراجع مقایسه می گردد. روش ارائه شده در عین سادگی، سرعت و دقت مناسبی در تحلیل رفلکتورهای شکل یافته، که دارای ابعاد بزرگ نسبت به طول موج هستند – دارد.