سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی میری – دانشکده مهندسی برق ، دانشگاه صنعتی شریف
علی نقوی – دانشکده مهندسی برق ، دانشگاه صنعتی شریف
خشایار مهرانی – دانشکده مهندسی برق ، دانشگاه صنعتی شریف
بیزن رشیدیان – دانشکده مهندسی برق ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله ما با تحلیل ساختار باند یک بلور فوتونی ساخته شده از مواد پاشنده فلزی انتشار غیر عادی نور و اثر ابر منشور را در قطبش الکتریکی بررسی کرده و سپس با شبیه سازی عددی به روش تفاضل های محدود در حوزه زمان درستی نتایج حاصل از تحلیل ساختار باند را تحقیقنموده ایم در انتها پارامترهای ابر منشور را برای بلور فوتونی تحت بررسی محاسبه کرده و با استفاده از آن به مقایسه اثر ابر منشور در بلور فوتونی فلزی و بلورهای ساخته از مواد دی الکتریک غیر پاشنده پرداخته ایم