سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سیدمحمد علوی – دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
فرامرز کیامقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه جامع امام حسین(ع)
علی زنده دل – کارشناس مهندسی برق دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده:
رادارهای پالس داپلر معمولا دارای مقاومت خوبی در برابر حمله الکترونیکی هستند. توانایی برای تفویض اهداف در فرکانس داپلر، اجازه رد چف و دیگر تداخلات همبسته، از بازگشتی هدف با جدا سازی اهدافی که در بیش از یک پهنای باند فیلتر داپلر هستند را دارند. از منظر فیلتر منطبق عملیات PD از اثر یکپارچه منسجمی، که نسبت هدف به جمر در حضور نویز جمر بهینه شده، برخوردار است. توانایی رادار PD به استخراج سرعت شعاعی هدف از طریق اندازه گیری مستقیم داپلر و با افتراق اندازه محدوده باعث می شود که ضرورتی را برای جمر فریب بوجود آورد تا اثر داپلر واقعی را مشابه بازگشتی از هدف، شبیه سازی کند. در این مقاله ما به منظور توسعه سیستمهای عملی در این زمینه به تحلیل دیتاهایی که با توجه به اثر مدولاسیون موتور جت بوجود آمده است پرداختیم و در خلال متن توصیه های متنوعی را بیان نمودیم.