سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد فرشچی – دانشیار مهندسی هوافضا، دانشکده مهندسی هوافضا – دانشگاه صنعتی شریف
محمد جان بزرگی – کارشناس ارشد هوافضا، دانشکده مهندسی هوافضا – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله به بررسی اندرکنش شوک و امواج اختلالی آکوستیک و ورتیسیتی می پردازیم. معادلات مورد استفاده معادلات اویلر می باشند که با استفاده از روش صریح مک کورمک حل می شوند. روش دستیابی به ساختار و محل شوک در میدان جریان از نوع برازش شوک است که در مقایسه با روش تسخیر شوک سبب حذف نوسانات ناشی از حل عددی می گردد. مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی عددی با تئوری خطی نشانگر معتبر بودن تئوری خطی در محدوده وسیعی از اعداد ماخ و دامنه امواج می باشد. تنها مورد عدم توافق نتایج شبیه سازی و تئوری، زاویه برخورد حوالی زاویه بحرانی است. در این شرایط، همگرایینتیجه شبیه سازی به پیش بینی تئوری خطوط در زمان به صورت مجابی خواهد بود که نیازمند انجام شبیه سازی در زمان های طولانی مدت است.