سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید علی مرتضوی – مرکز تحقیقات مخابرات ایران
امین پارسا – مرکز تحقیقات مخابرات ایران
فرامرز اسمعیلی سراجی – مرکز تحقیقات و توسعه فیبر نوری ؛ شرکت فیبر نوری و برق خورشیدی
نصرت ا… گرانپایه – دانشکده مهندسی برق ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله تحلیل و شبیه سازی پیونده مخابرات نوری و تعیین محدودیت های طول و ظرفیت انتقال بر اثر پاشندگی مد قطبش بیان شده است . عوامل تاثیر گذار درونی ؛ بیرونی و نقش هر یک در شکل پالس خروجی مورد بحث قرار می گیرد . از روی نتایج بدست آمده شبیه سازی یک پیونده نوری انجام شده است .