سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صادق صادق زاده – دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
محرم حبیب نژاد کورایم – استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تا این تاریخ، آنالیزهای مقداری(کمّی) بسیار واضحی از پدیده دریفت SPM در فرآیندهای نانوساخت(نانومنیپولیشن) و نانوتصویرگیری ارائه نشده است. زیرا تا به حال تحلیل مکانیکی مشخصی از سیستم صورت نگرفته و تمامی بیان ها فقط از سر حدس و گمان بوده است. در این مقاله آنالیز کمّی پدیده دریفت که عامل اصلی خطا در این سیستمها می باشد، انجام و مقدار آن در فرآیند تصویرگیری و همچنین فرآیند نانوساخت (نانومنیپولیشن) تخمین زده می شود. با درنظرگرفتن گرمای تولیدی در اکچویتور پیزوتیوب، مقدار دریفت سیستم محاسبه شده و نتایج بدست آمده به خوبی با نتایج تجربی انجام شده توسط گروهی فعال در این زمینه مطابقت دارد.