سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن شریفی بروجردی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دهانه ورودی تونل آب بر سد سیمره با قرارگیری در ساحل چپ مخزن، بخش ابتدایی از سیستم انتقال آب به نیروگاه محسوب می گردد. این دهانه با داشتن سه شیب میانی، راست و چپ نیازمند انجام تحلیل و طراحی دقیق است. طبقه بندی مهندسی شیب SMR نشان می دهد که شیب میانی در کلاس Ⅲ و شیبهای کناری در کلاس Ⅱ قرار می گیرند. رسم تصویر استریو گرافیک سه شیب حکایت از احتمال گسیختگی صفحه ای در شیب میانی و گسیختگی گوه ای در شیب چپ دارد و وقوع ناپایداری در شیب راست پیش بینی نمی گردد. به دلیل ویژگی خاص دهانه ورودی و غرقاب شدن آن پس از دوره بهره برداری، انجام تحلیل تعادل حدی در شیب میانی به دو دوره قبل و بعد از بهره برداری تقسیم می گردد. نتایج تحلیل نشان می دهد که شیب میانی در دوره قبل از بهره برداری ناپایدار بوده و ضریب اطمینان این دوره کمتر از دوره بعداز بهره برداری است. در پایان ترکیبی از شاتکریت و میل مهار برای پایدارسازی شیب پیشنهاد می شود.