سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهرداد پرتوی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
محمودرضا پیشوایی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
محمد شاهرخی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

رفتار فرایند های شامل راکتور و واحدهای جداسازی دارای حلقه برگشتی تفاوت زیادی با واحدهای مشابه ولی بدون جریان برگشتی دارد. یک اختلاف فاحش، عملکرد محدود و ضعیف حذف اغتشاش با ساختار نامناسب کنترلی می باشد. زمانی که اغتشاشی در خوراکک ورودی ایجاد شود اگر این اغتشاش بین قسمتهای مختلف فرایند تقسیم نشود سبب تغییر زیاد یک پارامتر (پدیده گلوله برفی – snowball effect) و عملکرد نامناسب سیستم کنترلی می شود. ایده بالانس کنترل با تقیسم بار اضافی اغتشاش بر قسمتهای مختلف فرایند مانع از به وجود آمدن پدیده گلوله برقی می شود. اما ایده بالانس کنترل ممکن است سبب پیچیدگی بیشتر در ساختار کنترلی خصوصا سبب افزایشحلقه های غلظت شود. در این مقاله با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت اغتشاش حالت یکنواخت به طراحی ساختارهایی با حلقه غلظت حداقل می پردازیم. ساختارهای ارائه شده در اینمقاله برای یک فرایند راکتور / جداسازی با حلقه برگشتی بر پایه ایده بالانس کنترل می باشد. در دو ساختار پیشنهادی نشان داده شده است که فقطبا یک حلقه غلظت می توان علاوه بر کنترل مناسب بر کیفیت محصول، غلظت راکتور را در زمان وقوع اغتشاش (تغییر مقدار و غلظت جریان خوراک ورودی) ثابت نگهداشت.