سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی اسماعیلی – دانشجوی دکترای خاک و پی دانشکده فنی دانشگاه تهران
حسین زمانی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده: