سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدکمال چهار سوقی – استادیار مهندسی صنایع
اکبر اصفهانی پور – دانشجوی دوره دکتری مهندسی صنایع

چکیده:

متدولوژی Gaia صرفا مراحل تحلیل و طراحی سیستمهای مبتنی برعامل را پشتیبانی می کند و هیچ اصولی را برای جمع آوری نیازمندیهای سیستم ارائه نمی دهد . از طرفی دیگر متدولوژی Tropos که یکی دیگر از متدولوژیهای سیستمهای مبتنی بر عامل می باشد مرحله مهندسی نیازمندیها را بخوبی پشتیبانی می نماید . در این مقاله با استفاده از مزایای دو متدولوژی مذکور، یک متدولوژی ارائه شده که در آن سیستم بعنوان یک سازمان محاسباتی در نظر گرفته شده و برای طراحی چنین سازمانی از مرحله نیازمندیهای متدولوژی Tropos و مراحل تحلیل و طراحی متدولوژی Gaia استفاده می شود. برای حفظ یکپارچگی و کارایی متدولوژی پیشنهادی، روابط بین مراحل مختلف تعریق شد و مدلهای دیگری مانند مدل دانش و مدل سیستم به مدلهای موجود در متدولوژی های اصلی اضافه شده است. متدلوژی پیشنهادی برای تحلیل و طراحی سیستم معاملات اینترنتی سهام بکار گرفته شدده و برخی از مدلهای آن ارائه شده است.