سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا ماهیار – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
جعفر حبیبی – دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

بنگاه های تجاری بر اساس اهداف خود بر پایه مجموعه ای از فرآیندهای کسب و کار شکل می گیرند. برای پیاده سازی یک سیستم اطلاعاتی ابتدا باید شناخت، طراحی و مدلسازی فرآیندهای مربوط به
آن بر اساس یک متدولوژی انجام پذیرد. متدولوژی های ساخت نرم افزار در قدیم معمولاً مبتنی بر دیدگاه تابع گرایی بودند حال آنکه امروزه دیدگاه شیءگرایی بسیار مرسوم گردیده است. بررسی فرآیندها با یکی از دو دیدگاه فوق مشکلاتی را به همراه دارد. اما گاهی تلفیق همزمان این دو دیدگاه، بر جامعیت کار افزوده و تحلیل و طراحی سیستم را راحت تر و دقیق تر می نماید. البته برخی متدولوژی های تولید نرم افزارهمانند،FOOMبه نحوی ملاحضات این دو دیدگاه را در نظر گرفته انداما کار کردن با آن ها دشواری های خاصی را به همراه دارد. در این تحقیق سعی بر آن است تا با بررسی دو دیدگاه سنتی و جدید مهندسی نرم افزار نقاط قوت و ضعف هر یک را بررسی نماییم. همچنین با مطالعه دقیق تر متدولوژی FOOMابتکارات و ایده های مطرح در آنرا شناسایی نماییم. سپس با محور قرار دادن این متدولوژی از یکسو و بهره گیری از روش های مدلسازی فرآیندهای سازمانی و به واسطه آن فرآیندهای سیستم اطلاعاتی، یک مدل و متدولوژی پایه برای تولید
نرم افزارها و سیستم های اطلاعاتی کوچک ارائه نماییم. همچنین سعی می گردد تا با انتخاب یک سیستم اطلاعاتی به عنوان بررسی موردی مدل پیشنهادی خود را ارزیابی نماییم.