سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ضیاءالدین ایدی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
مسعود اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

گرما زایی ناشی از واکنش های مواد سیمانی در سازه های بتن حجیم منجر به افزایش دما شده و در صورت گیرداری سازه ممکن است باعث بروز ترک در این سازه ها شود. از آنجا که ضریب هدایت حرارتی بتن نسبتا کم است حرارت هیدراسیون ایجاد شده در سازه هایحجیم بتنی به کندی آزاد خواهد شد مگر آنه روشهایی نظیر پس سرمایش پیش بینی شده باشد. به عنوان مثال یک دیوار بتنی به ضخامت ۱۵ سانتی متر بعد ازنیم ساعت به تعادل حرارتی با محیط خواهد رسید در حالیکه این زمان برای بک دیوار ۱/۵ متری و۱۵متری و ۱۵۰ متری به ترتیب ۱هفته،۲سال و۲۰۰ سال خواهد بود به طورکلی زمانیلازم برای تعادل حرارتی نسبت مستقیم با مربع کوچکترین بعد سازه دارد. در کشور ما با توجه به تعداد زیاد پروژه های بتنی حجیم در حال اجرا و یا در حال مطالعه مثل سدهاریا، نیروگاه ها، جداره های ضخیم بتنی تنل ها، پرداختن به موضوع بتن حجیم و روشهای منترل مسائل حرارتی حایز اهمیت فراوان می باشد. در این مقاله ضمن تبیین پارامترهای تاثیرگذار روی مسائل حرارتی سازه های بتنی حجیم، روشهای تحلیل و محاسبه دمای بتن حجیم تشریح شده است و توصیه هایی جهت کاهش عواقب تولید گرمای بتن ارائه شده است.