سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اصغر بهلولی – دانشجوی دکتری آب دانشگاه صنعتی شریف
سیدمحمود برقعی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله معادلات مختلف حمل رسوب که دارای کاربرد زیادی هستند بررسی شده و عملکرد آنها در مدلهای ریاضی حمل رسوب مورد توجه قرار گرفته است. برای انجام این بررسی از مدل یک بعدی همت استفاده شده مدل همت یک بعدی یک مدل هیدرودینامیکی دارای قابیلت انجام محاسبات هیدرودینامیک، رسوب و کیفیت آب در شبکه رودخانه ها و کانالها می باشد. برای انجام مقایسه ها از مساله پر شدن تراشه داخل کانال که یک مساله شناخته شده در این رابطه می باشد استفاده شده است. در نهایت جدولی تهیه شده است که نشان می دهد با چه ضریب کالیبراسیونی معادلات مختلف می توانند جوابهای نزدیک به هم داشته باشند.