سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
حسین صفرزاد – دانشجوی دکترای کارآفرینی، گرایش آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
سمیه سلمانی دنگلانی – دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده:
جهانی شدن امری اجتناب ناپذیر و مطلوب است که با سست ساختن مرزها، جغرافیای اجتماعی را چنان متحول میسازدکه مسائل داخلی و خارجی به یکدیگر گره میخورد. درواقع مواجهه با مساله جهانی شدن به طور جالبی به امری اجتناب ناپذیربدل شده و تمامی افراد جامعه در هر سطح از زندگی و آگاهی، به نوعی با این مساله مواجه هستند. بنابراین موضوع جهانی شدن در جامعه کنونی به امری مهم و گسترده بدل شده که هیچ حد و مرزی نمی شناسد و به سرعت در حال نفوذ در سرتاسرجوامع است.در این رابطه منابع مختلفی نشر یافته است تا به این وسیله اطلاعات بیشتری به جهانیان داده شود برای اینکه بداننددر این موج خروشان چگونه و به چه صورت شناور باشند تا از معرض غرق شدن تا حدی در امان بمانند. موضوع جهانی شدن یکی از بحث های رایج در دنیای سیاست، فرهنگ و اقتصاد می باشد. ولی اختلافات زیادی پیرامون آن در نزداندیشمندان و همچنین مردم وجود دارد. اینکه جهانی شدن چیست و از چه زمانی آغاز شده و چه تفاوتی با جهانی سازی دارد ازجمله مواردی است که مورد بحث و جدل می باشد.اختلاف بر سر موضوع جهانی شدن از مفهوم آن آغاز می شود، بسیاری از مردم درباره جهانی شدن عقایدی را بیان می کنند بدون اینکه مشخص کنند که منظور آنها چه می باشد.دلیل اختلاف نظر در مفاهیم جهانی شدن به خاطر تعریف های متفاوتی است که از آن می شود.در این مقاله به اختصار به تعریف جهانی شدن , ویژگی ها وابعاد آن و تفاوت آن با جهان سازی خواهیم پرداخت.