سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرامرز اسمعیلی سراجی – گروه مخابرات نوری، مرکز تحقیقات مخابرات ایران
علیرضا شاطرحسینی – گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
منصور رضایی مرساق – گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

در این مقاله عامل ها و ملاحظاتی که در طراحی تزویج نور لیزر به فیبر مؤثر هستند، مورد بررسی و تحلیل نظری قرار گرفتهاند.میزان ضریب تزویج و بازدهی دیود لیزری توان بالا در اتصال مستقیم به فیبرهای مختلف بررسی شده است. یکی از مهمترین و مؤثرترین عامل های کاهش بازدهی تزو یج، ابیراهی کروی است که به هنگام استفاده از عدسی در سر فیبر ظاهر میشود. این عامل برای یک
عدسی مسطح محدب مورد بررسی قرار گرفته است. به طورکلی عامل هایی مثل قطر مغزی، گشودگی عددی فیبر، انرژی هر پالس، درخشندگی نور لیزر و قطر باریکه لیزر و واگرایی آن دارای اهمیت هستند که هرکدام از آنها نقش مهمی را در تزویج بهینه نور لیزر به فیبر ایفا میکنند که در این مقاله برخی از آنها مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته اند.