سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی سبزعلی سنجانی – استادیار پایه ۲ دانشگاه اراک دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران
مهین کرباسی راوری – مربی پایه۳ دانشگاه علم و صنعت ایران واحد اراک

چکیده:

امروزه همواره شاهد واژگونی صخره های سنگی درز و ترک و یا لغزش توده های رسی بیش تحکیم یافته دارای درز و ترک در شیبهای مصنوعی و یا طبیعی می باشیم. همچنین محققین بسیاری به دنبال بررسی تحلیلی هددی رفتار ماکروسکوپی (توده ای) و یا میکروسکپی (نمونه های آزمایشگاهی) عوامل موثر در پایداری توده های سنگی و رسی پیش تحکیم یافته درز و ترک دار بوده اند و عده ای دیگر از محققین راه حلهایی مبتنی بر اندازه گیری های ازمایشگاهی و تجربی ارائه نموده اند. عده ای از پژوهشگران نیز با استفاده از نرم افزارهایی از قبیل flacوudec و یا نرم افزارهایی بر اساس روش المان محدود تلاش کرده اند تا در قالب یک توده درز و ترک دار پایداری در برابر لغزش و واژگونی توده را مورد مطالعه قرار دهند و یا در قالب یک نمونه سه محوری و یا برش مستقیم که دارای ترک سرتاسری و یا محدود می باشد موضوع پایداری نمونه را مورد مطالعه تحلیلی عددی و یا آزمایشگاهی قرار دهند.