سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید ابریشمی – دانشجوی دکتری ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مسائل اندرکنش خاک وپی سازه (نظیر تحلیل پی ماشین آلات یامحاسبه ضریب امپدانس فونداسیون) را می توان با ایده آل سازی خاک همگن زیر فونداسوین به صورت مخروط ناقص الاستیک، به سهولت حل نمود. مخروط به لحاظ دینامیکی، همانند مدل اجزاء مجزا، شامل مجموعه ای از جرمها، فنرها ومیراگرها می باشد. می توان از مدل مخروط برای تحلیل حرکات انتقالی (عمودی و افقی) و حرکات دورانی (گهواره ای و پیچشی) بهره جست. در این مقاله، ضمن بیان تاریخچه، فرضیات ، مزایا و فرمولبندی مدل، چگونگی استفاده از آن و صحت عملکرد برنامه ای که جهت انجانم محاسبات مدل مخروط توسعه یافته، مورد تحقیق قرار گرفته و فرمولبندی روش جهت محاسبه و توابع امپدانس حرکات دورانی توسعه یافته است. مقایسه بین نتایج تابع امپدانس حاصل از این مدل و نتایج تحلیلهای دقیق، بیانگر دقت مطلوب روش در عین سرعت بالای آن می باشد.