سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
سیاوش محمدپور – کارشناس ارشد، گروه برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
محمدرضا علیزاده پهلوانی – استادیار، گروه برق، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:
در این مقاله، به بررسی جنبه های عملکرد کنترل فرکانس سیستم قدرت دو ناحیه ای با تولید ترکیبی پرداخته می شود. در این راستا، مشارکت توربین بادی مبتنی بر ژنراتور القایی تغذیه دوگانه (DFIG) به منظور تولید ترکیبی همراه با ژنراتورهای سنتی برای دست یافتن به عملکرد مقاوم مطلوب مهم است. در این مطالعه، با بهره گیری از روابط مسئله کنترل فرکانس برای سیستم قدرت دو ناحیه ای به تحلیل و مقایسه و بهبود پاسخ دینامیکی سیستم قدرت به کمک نرم افزار متلب پرداخته شده است. نتایج شبیه-سازی ها نشان می دهد با بهره گیری از توربین بادی مبتنی بر ژنراتور القایی تغذیه دوگانه (DFIG) به دلیل کاهش پیک فرکانس و کاهش زمان نشست فرکانس پاسخ سیستم قدرت مطلوب تر گردیده است. کارایی طرح پیشنهادی بر روی سیستم قدرت دو ناحیه ای با سناریوهای متفاوت نفوذ باد و اغتشاش ۲ درصد بار پله نشان داده شده است.