سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کبری حیدرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش تکتونیک، دانشگاه شهید بهشتی
محسن پورکرمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
احمد ادیب – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مریم صدقی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان و پژوهشکده سوانح طبیعی

چکیده:

در این مقاله تحلیل پاسخ زمین برای شهر چابهار به روش یک بعدی و با استفاده از رفتار خطی معادل خاک صورت گرفته است . نتایج با استفاده از نرم افزار EERA که اساس کار آن نیز رفتار خطی معادل است، به دست آمده و ارائه شده است . با توجه به نتایج حاصل بیشینه شتاب سطح زمین در شهر در بازه ) ۰,۳-۰,۴ ( g ، ضریب تشدید در بازه ۲-۳ ، فرکانس تشدید در بازه ۸-۱۴ هرتز و پریود تشدید در بازه ۰,۰۴-۰,۰۸ ثانیه فراوان تر است . همچنین به طور کلی غرب و جنوب غرب منطقه کمترین (۰,۲۸۵-۰,۳۴۰) و شرق و جنوب شرق، بیشترین میزان شتاب (۰,۳۹۵-۰,۴۲۲) را نشان می دهند . ضریب تشدید در شرق منطقه بیشتر از غرب است، غیر از اطراف گمانه .۱۵ غرب منطقه پریود بیشتری نسبت به شرق آن نشان میدهد .