سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پیام زرافشان – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محسن بهرامی – استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدعلی اکبر موسویان – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله پاسخ ارتعاشی یک هواپیمای بدون سرنشین به ورودی اتفاقی با فرکانس های متنوع ناشی از نیروی پیشران مطالعه می گردد. برای این منظور پس از ارائه یک مدل دینامیکی برای سیستم و سپس تقریب دینامیکی نوسانی از آن، پاسخ فرکانسی بدست می آید. با استفاده از خواص فرکانسی هواپیمای بدون سرنشین ، به بررسی پارامترهای آماری نظیر فرکانس عبور میزان جاب هجایی از یک سطح مشخص و احتمال عبور دامنه آن از حد مجاز در سیستم می پردازیم. در نهایت این پارامترها در محاسبه عمر خستگی اجزای هواپیمای مورد بحث به کار می روند.