سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لیلا چهره قانی انزایی – گروه برق دانشگاه سمنان
فرامرز اسمعیلی سراجی – گروه نوری مرکز تحقیقات مخابرات ایران
فرزاد توکلی همدانی – گروه برق دانشگاه سمنان

چکیده:

در این مقاله با روش تحلیلی ضریب موثر اسکالر بهینه ابتدا ضریب شکست موثر فیبر کریستال فوتونی نا خمیده و خمیده محاسبه شده است و سپس پارامترهای انتشاری نظیر پاشش را در فیبر کریستال فوتونی خمیده و ناخمیده برای طراحی های مختلف PCF تعیین کرده ایم. پاشش رنگی را بر حسب طول موج نور انتشاری در PCF خمیده با تغییر پارامترهای اثرگذار نظیر شعاع های مختلف انحنا در حد میلی متر و میکرومتر، Λ و d/Λ در مقدار پاشش PCF به دست آورده ایم و نتایج را با پاشش رنگی PCF ناخمیده مقایسه کردیم.