سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد حسین صدقیانی – استادیار دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی عمران
یوسف قیصر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی عمران

چکیده:

این تحقیق مدلسازی عددی حفاری و اجرای ایستگاه N2 متروی تهران واقع در تقاطغ خیابانهای اکباتان و ملت، و بررسی پایداری ایستگاه در حین حفاری می باشد که قسمتی از حفاری ایستگاه اوایل شهریور ۱۳۸۱ شروع شده و ادامه دارد. تحلیل های عددی به وسیله نرم افزار المانهای محدود PLAXIS در دو قسمت تحلیل دو بعدی کرنش مسطح مقطع عرضی و طولی ایستگاه به منظور مدل کردن مراحل حفاری و ساخت ایستگاه انجام گرفته است. با مقایسه نتایج تحلیل های عددی و مشاهدات و اندازه گیری های انجام شده در محل حین اجرا تطابق خوبی بین نتایج تحلیل و مشاهدات اجرایی موجود بوده و با استفاده از نتایج تحلیل، تخمین خوبی از رفتار محیط در حین اجرای ایستگاه بدست آمده که با در نظر گرفتن مشکلات موجود در جمع آوری اطلاعات ژئوتکنیکی محل در پروژه های زیرزمینی این میزان دقت در تخمین رفتار قابل قبول می باشد.