سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی سیاری – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک سنگ

چکیده:

تونلهای تحت فشار به گونه ای طراحی می گردند که بتوانند فشارهای هیدروستاتیکی داخلی تونل را به خود سنگ انتقال دهند تا حداقل تمرکز تنش فشاری و عدم تنش کششی در اطراف مقطع حفاری بوجود آید. بدین منظور باید از تغییر شکل زیاد پیرامون حفره جلوگیری گردد.در این مقاله سعی شده است دلایل خرابی توده سنگ و به تبع آن خرابی پوشش ذکر و راه کار مقابل با آن ارائه گردد. در این صورت علاوه بر نگهداری خوب فضای حفر ده ، هزینه های مربوط به اضافه حفاریو پوشش نهائی، به دلیل کاهش ضخامت، کم خواهد شد.