سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احد ضیایی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
کاوه آهنگری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهر
مصطفی شریف زاده – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی اسماعیل زاده – کارشناس ارشد شرکت مشاور مهاب قدس

چکیده:

سد صفا، در استان کرمان و در ۳۰ کیلومتری شمال خاور شهرستان بافت واقع شده است. در این مطالعه ابتدا جهت تحلیل پایداری مورد نیاز با استفاده از روش های تجربی موجود نظیر Q,RMR به بررسی پایداری تونل در سازند مربوطه ( تناوب مارن و گل سنگ) پرداخته شده و سیستم نگهداری مورد نیاز تعیین گردیده است. در ادامه نیز آنالیز پایداری تونل با در نظر گرفتن مقاطعی از تونل، مد لهای مختلفی با استفاده از نرم افزار FLAC 5.0 انجام شده است. به طور کلی کلیه محاسبات در سه مرحله، قبل و بلافاصله بعد از حفر تونل و همچنین پس از نصب سیستم نگهداری انجام شده است. در هر مرحله، کلیه تنش ها و جابه جایی ها در اطراف تونل محاسبه شده است. در نهایت، برای کنترل و مهار جا به جایی های اطراف تونل با مقایسه نتایج حاصل از روش تجربی و عددی بهترین سیستم نگهداری به لحاظ فنی برای تونل تعیین شده است.