سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالقاسم مکانیک – استادیار بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده:

در اینتحقیق از روش حل معادلات سیالاتی برای سیال تراکم ناپذیر در رژیم ایه ای استفاده می شود سیال بین دولوله هم مرکز جریان دارد و مجرا یکنواخت است. فرض می شود که ناپایداری بوسیله جابجایی اولیه لوله خارجی و / یا دوران اولیه لوله حول یک محور ثابت ایجاد شده باشد. با حل معادلات سیال دامنه های فشارها و سرعت های ناپایدار بدست امده و بر اساس آنها نیروهای وارده بر لوله متحرکمحاسبه می شوند.. با استفاده از نیروها و معادلات دینامیکی لوله ی متحرک پایداری دینامیکی آنمورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج برای ارتعاش جانبی لوله نشان میدهد که فرکانس نوسان هنگام اندرکنش لوله و سیال افزایش یافته و میرائی سیستم سیال – لوله به عبت میرائی افزوده شده نیز افزایش می یابد و لوله به پایداری دینامیکی می رسد . در ارتعاش دورانی حول یک محور ثابت ابتدا لوله خارجی ناپایدار شده و پس از چند نوسان به سمت پایداری ارتعاشی با دامه ثابت (Flutter) سوق داده می شود.