سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس دفتری بشلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلام
محمد عطایی – دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود
فرهنگ سرشکی – استادیار، دانشگاه صنعتی شاهرود
علیرضا شیوایی – کارشناس ارشد، شرکت مهندسین مشاور کاوشگران

چکیده:

روش های مختلفی برای تعیین شیب پایدار معدن وجود دارد. یکی از متداول ترین آن ها استفاده از یک طبقه بندی ژئومکانیکی برای شیب های سنگی بنام رد ه بندی کیفی شیب SMR است SMR می تواند یک ابزار مناسب برای تعیین پایداری شیب باشد. این روش از قوانین ساد های پیروی میکند. این روش بر اساس سیستم رد ه بندی کیفی سنگ RMR ارائه گشته است. در مقاله حاضر پس از معرفی روش SMR نحوه استفاده از این روش به منظور ارزیابی پایداری شیب پایدار دیواره معدن آهن چغارت مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان نتایج حاصل ارائه شده است