سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی میردار منصور پناهی – کارشناس ارشد مهندسی استخراج معدن
سعید کریمی نسب – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه شهید باهنرک
حسین جلالی فر – عضو هیئت علمی دانشکده صنعت و معدن زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی افسری نژاد – دکترای مهندسی استخراج معدن

چکیده:

از جمله مسائل مهم در مهندسی سنگ، طراحی شیب در توده سنگهای درزه دار میباشد. پیش بینی میزانجابجایی و تغییر شکل شیروانی سنگی در طراحی شیب دیواره از اهمیت خاصی در مکانیک سنگ برخوردار است.جهت ارزیابی و تحقیق در زمینه مکانیسم شکست و پی شبینی لغزش در شیروانیها، نرم افزارUDEC یک ابزار بسیارقوی م یباشد. بنابراین در این تحقیق جهت ارزیابی مقدار پتانسیل ناپایداری در دیواره غربی معدن مس سرچشمه، که بصورت ساختاری کنترل م یشود، این نرم افزار مورد استفاده قرار گرفت. تطابق نتایج تئوریک با مشاهدات صحرائی نشان دهنده آنست که مدل مورد نظر رضایت بخش است و از آن م یتوان در پی شبینی جابجائی ناشی از عملیات معدنکاری و گسیختگی شیروانی متاثر از آب زیرزمینی بهره گرفت.