سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرش افشاریان – کارشناس ارشد استخراج معدن، شرکت مهندسی کانی کاوان شرق
مرتضی اصانلو – استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )
یاسر نعیمی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، شرکت مهندسی کانی کاوان شرق

چکیده:

امروزه مبحث پایداری شیب یکی از پارامترهای تعیین کننده در اقتصاد و ایمنی معادن روباز است . اختصاص یک شیب برای کل دیواره های معدن با توجه به اینکه دیواره ها معمولاً از مصالح مختلف و با ساختارهای متفاوتی تشکیل شده اند، صحیح نمی باشد . طراحی شیب پس از تعیین پارامترهای ژئوتکنیکی لیتولوژی های مختلف و مشخص شدن محدوده های ژئوتکنیکی پیت تعیین
گردد . در این مقاله با استفاده از روش MRMR و نرم افزارهای SlopeW 2004 و Flac 4.0 شیب بهینه برای دیواره نهایی شرقی معدن ( محدوده ۱ ژئوتکنیکی ) بدست آمده است . بدین منظور با تهیه نقشه زمین شناسی و تکتونیک، حفر ۵ حلقه گمانه ژئوتکنیکی و تهیه لاگ آن، آزمایش های مکانیکی سنگ، برداشت های سطحی و … پیت معدن چادرملو به پنج محدوده ژئوتکنیکی تقسیم
گردید . دیواره نهایی شرقی معدن به صورت یک روباره ضخیم آبرفتی با عمق ۳۰ متر بر روی کنگلومرا قرار گرفته است . بررسی ها و مطالعات صورت پذیرفته، نتایج حاصله از حفر ۲ حلقه
گمانه ژئوتکنیکی در این محدوده و نتایج مدلسازی نشان داد که در محدوده ۱ شمالی شیب نهایی از ۳۷ به ۴۰ افزایش و در محدوده ۱ جنوبی شیب نهایی از ۴۸ به ۴۰ درجه تقلیل خواهد یافت .