سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید بداغ آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ داانشکده فنی دانشگاه تهران
محمد عطایی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده: