سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد عطائی – دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

امروزه تحلیل پایداری شیبها یکی از مهمترین مسائل مهندسی سنگ و مهندسی معدن می باشد. طراحی شیب پایدار معادن روباز از دیدگاه اقتصادی و ایمنی از اهمیت بالائی برخوردار است. یکی از متداولترین سیستمهای طبقه بندی سنگ در تحلیل پایداری شیبها روش SMR می باشد. که در سال ۱۹۸۵ توسط رومانا ارائه شده است. طبق این روش پارامترهایی همچون مقاومت فشاری تک محوری، RQD شرایط ناپیوستگی ها، فاصله داری ناپیوستگی ها، وضعیت آبهای زیر زمینی ، شیب و امتداد درزه ها نسبت به شیب و امتداد دامنه شیب و روش برداشت مواد (طبیعی، آتشکاری پیش شکافی، اتشکاری ملایم، آتشکاری معمولی و آتشکاری غیر اصولی) مورد بررسی قرار می گیرند و بر اساس امتیاز مربوط به هر یک از این پارامترها، مقدار SMR تعیین و پایداری دیواره معدن مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق به منظور مطالعه پایداری دیواره های معدن سنگ آهن چغارت ، محدوده معدن به چهار بلوک تکتونیکی تفسیم و بر اساس رازیابی پارامترهای مذکور مقدار SMR برای هر یک از بلوکهای تکتونیکی تعیین شده است. با توجه به مقادیر SMR و وضعیت پایداری بلوکهای مختلف بررسی شده است.