سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی جعفرقلی – کارشناس ارشد هوافضا
سیدرضا موسوی فیرده – کارشناس ارشد برق ( کنترل)

چکیده:

هنگام بررسی و تحلیل رفتار دینامیکی موتور سوخت مایع، ضریب بهره شیر کنترلی رگولاتور تراست یکی از مهم – ترین پارامترهای موثر خواهد بود . در اینجا ضریب بهره بهمفهوم نسبت تغییرات سطحمقطع کنترلی به تغییرات موقعیت سوپاپ کنترلی میباشد . تغییرات ضریب بهره میتواند باعث افزایش حاشیه پایداری و یا ناپایدار شدن موتور شود و بعلاوه، مقدار آن شدیدا بر پارامترهای فرآیندی موتور اثرگذار است . در این مقاله با توجه به نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی، حاشیه فاز و حاشیه بهره موتور تعیین گردیده، امکان اصلاح و بهینهسازی عملکرد دینامیکی وکنترلی موتور مد نظر قرار گرفته است . همچنین ضریب تاثیر پارامترهای مختلف سازهای و فرآیندی دیگر اجزای موتور بر بازه مجاز ضریب بهره رگولاتور تراست بررسی شده است .