سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر انتظاری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق
علی ارومیه ای – دانشیار زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
جعفر غیومیان – دانشیار مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری وزارت جهاد سازندگی
بهمن احدی منافی – سرپرست گروه مکانیک سنگ-شرکت مشانیر

چکیده:

سد بالایی سیاه بیشه قسمتی از طرح تلمبه-ذخیره ای سیاه بیشه است گه در فاصله ۱۲۵ کیلومتری شمال تهران در مسیر جاده کرج-چالوس قرار دارد با استفاده از نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش تهیه شده و با بازدیدهای صحرایی وجود توده لغزشی در تکیه گاه راست سد بالایی سیاه بیشه مشخص گردید. تحلیل پایداری در حالت استاتیکی و دینامیکی بر روی تکیه گاه راست با استفاده از نرم افزار Slide5 انجام پذیرفت. ضرایب ایمنی برای حالتهای مختلف با مدنطر قرار دادن سطح شکست دایره ای، سطح شکست صفحه ای و حالتهای استاتیکی و دینامیکی با پارامترهای مختلف و شرایط قبل از احداث سازه سد و پس از احداث در نظر گرفته شده است. با توجه به نتایج حاصل از آنالیز انجام گرفته و ضرایب ایمنی بدست آمده تکیه گاه راست سد پس از احداث سازه کاملا پایدار بوده و تمهیدات لازم جهت ایمنی کامل قسمتهای مستعد لغزشهای سطحی در حال انجام می باشد.