سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی مرادزاده – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک
امید فروغ – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن

چکیده:

سد کوثر برروی رودخانه خیرآباد در ۴۲ کیلومتری شرق شهرستان بهبهان در استان خوزستان احداث می گردد سرریزهای اصلی این سد دو رشته تونل تقریبا موازی با فاصله ۴۰ تا ۹۰ متر می باشند که درتکیه گاه راست سد ساخته می شوند. دراین مقاله توده سنگ مسیر تونل ابتدا به وسیله روشهای طبقه بندی مهندسی سنگ ( RMR,Q ) ارزیابی شده و سپس با تحلیل عددی پایداری تونلهای فوق مورد بررسی قرار گرفته است نتایج به دست آمده نشان میدهد که یک سیستم نگهداری مرکب شامل شاتکریت به ضخامت ۱۰ سانتیمتر همراه به پیچ سنگهای با فاصله منظم ۱/۵×۱/۵!۲×۲ متری می توانند ضرایب ایمنی لازم تونل ها را در حین ساخت فراهم نمایند.