سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد جعفری – استادیار ، دانشکده مهندسی معدن ، دانشگاه تهران
جواد هدایت جو – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش مکانیک سنگ ، دانشکده مهندسی معدن ، دانشگ

چکیده:

سد گتوند علیا در ۲۵ کیلومتری شمال شهرستان شوشتر بر روی رودخانه کارون در بخش گتوند ساخته خواهد شد. مجموعهنیروگاه در پائین دست سد در ساحل چپ شامل چهار شاخه تونل انتقال آب به قطر ۱۲/۶ متر و با فاصله کمتر از ۱/۵برابرقطر می باشد. مسیر این تونل ها تماما از سازند بختیاری واقع در ساحل چپ عبور می کند در این تحقیق توده سنگ های ساحل چپ ساختگاه با استفاده از روش ها کلاسیک طبقه بندی مهندسی سنگ مورد ارزیابی و تخمین نگهداری صورت گرفته است.در ادامه نیز با داشتن اطلاعات ژئوتکنیکی مسیر تونل ها و در نظر گرفتن مقاطعی از تونل ها و اعماال شرایط مرزی در منطقه، مدل تونل های موجود با استفاده از نرم افزارFLAC3D ساخته شد کلیه محاسبات در سه مرحله قبل از حفر تونل ها، بلافاصله بعد از حفر تونل ها و در نهایت پس از نصب سیستم نگهداری انجام و در هر مرحله کلیه تنش ها و جابجائی ها در اطراف تونل ها محاسبه شد.در نهایت برای کنترل جابجائی های اطراف تونل ها سیستم نگهداری شاتکریت به ضخامت ۱۰ سانتیمتر به همراهتوری فلزی و شبکه بولت ۲۸۵*۲/۵ بطور ۶ متر پیشنهاد گردیده است.