سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید رضایی – کارشناس ارشد مهندسی معدن (استخراج) دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب
سعید هاشمی طباطبایی –

چکیده:

ناپایداری شیب های طبیعی و مصنوعی در اثر عوامل مختلف هر ساله موجب خسارتهای مالی و جانی قابل ملاحظه ای در کشورهای مختلف می شود. لذا شناخت، تحقیق و دستیابی به راه حل ها و شیوه های مناسب جهت بررسی، کنترل و پیشگیری از خطرات ناشی از زمین لغزش بسیار ضروری است. هدف از این مطالعه بررسی و شناسایی محل کم خطر جهت اسکان مجدد اهالی روستای عزیزآباد از توابع شهرستان خلخال- استان اردبیل می باشد.
جهت تعیین پارامترهای مقاومت برشی از معیار تجربی هوک وبراون استفاده شد. بدین منظور ابتدا آمتیاز توده سنگ محاسبه و ضرایب s.m بر اساس آن تعیین گردید. سپس با رسم دایره موهر مقادیر ø,c بدست آمد.
بر اساس نتایج بدست آمده، حداقل ضریب اطمینان در شرایط استاتیک و معادل استاتیک به ترتیب ۷/۳۱ و ۲/۷۵ است. حداقل شتاب لازم برای تحریک شیب ساختگاه ۰/۴۹g می باشد که بسیار بیشتر از شتاب افقی محاسبه شده مورد مطالعه (۰/۱۶۲g) است. لذا ساختگاه مذکور در شرایط اعمال نیروهای زلزله و بارندگیهای شدید پایدار خواهد بود.