سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین لازمی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تجزیه و تحلیل پایداری شیب و طراحی شیبهای پایدار یکی از بخشهای مهم طراحی معادن روباز می باشد.از آنجا که معدن سنگ آهن چغارت یکی ازمعادن بزرگ کشور بوده و عمق نهایی آن به حدود ۳۰۰ متر می رسد، تحلیل پایداری شیبهای این معدن از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. جهت تحلیل پایداری شیب، محدوده معدن چغارت به چهار بلوک تکتونیکی تقسیم شده است که در اینجا تنها بلوک تکتونیکی ۳ که درجنوب شرقی معدن قرار دارد، مورد تحلیل قرار می گیرد. پایداری شیبهای نهایی این بلوک در سالهای اولیه با استفاده ازپارامترهای مقاومتی حاصل ازکرگیری و نیز برداشتهای سطحی ، به روش تعادل حدی انجام شد ه است که نتایج مطلوبی از پایداری را نشان می دهد. در حال حاضر که بخشهای بالایی از دیواره نهایی ایجاد شده، ریزشهای جزئی در گوشه های پله ها مشاهدهگردیده است. با توجه به اینکه استفاده از روشهای عددی و نرم افزارهای کامپیوتری در تحلیل پایداری شیب رضایت بخش بودهاست، دراین مقاله مجددا تحلیل کلی از دیواره ها توسط نرم افزار FLAC انجام شده است. این نرم افزار بر اساس روش عددیتفاضل محدود بنا شده است که باید شیب مورد نظر توسط هندسه شیبو پارامترهای مقاومتی و مشخصه سنگ، مدل شود. برای این تحلیل از پارامترهای مقاومتی سنگ که قبلا بدست آمده و نیز برداشتهای سطحی حاصل از دیواره های قابل دسترس، استفاده شده است. نتایج تحلیل، پایداری کلی دیواره ها را نشان می دهد که با شرایط موجود و نیز تحلیلهای قبلی مطابقت می کند و تنها در بخشهایبالایی بلوک که توده سنگ طبق طبقه بندی RMR نسبت به بخش پایینی بلوک از کیفیتکمتری برخوردار است، ریزشهای کوچکی مشاهده می شود.