سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمدرضا خداشناس – آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کهگیلویه و بویراحمد
حمید منصوری – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

روستای قنات (منطقه بهرام بیگی) در ۶۵ کیولمتری غرب یاسوج واقع در استان کهگیلویه و بویر احمد در دامنه نسبتا پر شیب حاصل از فرسایش هسته یک تاقدیس به نام پاتاوه، واقع شده است. نوع سازند منطقه پابده و گورپی از جنس مارن و شیل بالایه های خاک ریزدانه رسی نفوذناپذیر می باشد. بارش بالای سالیانه، قطع درختان با ریشه های عمیق توسط اهالی منطقه، شرایط ایجا لغزش را هرچه بیشتر فراهم کرده است. با حفر ۵ گمانه به عمق ۱۵ متر و انجام آزمایشات دانه بندی، تعیین حدود داتربرگ، سه محوری UU، برش مستقیم کوچک CD و … پارامترهای مقاوت برشی تعیین شد آنگاه با استفاده از دو نرم افزار Geoslope (روش تعادل حدی) و Plaxis 2D (روش عددی) وضعیت پایداری شیب بررسی شد. نتایج بیانگر پایین بودن فاکتور اطمینان بود و در صورتیکه با روش زهکشی سطحی و عمقی سطح آب زیر زمینی به اعماق پایینتر هدایت شود ضریبایمنی بیشتر از حداقل مجاز (۱/۵) خواهد بود. همچنین جهت عدم قطعیت نتایج تحقیق از مناطق فازی استفاده گردید.