سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید مشکین – کارشناس ارشد مهندسی معدن، مهندسین مشاور ترددراه

چکیده:

شیروانی سنگی مورد بررسی در کیلومتر ۸۳+۹۹۶ قطعه دو / ب محور سیرجان – بردسیر – کرمان واقع شده که با توجه به اهمیت پروژه، وضعیت پایداری این ترانشه با در نظر گرفتن شیبهای مختلف برای دامنه شیروانی مورد بررسی قرار گرفته است .
مصالح تشکیل دهنده ترانشه مذکور از خصوصیات ژئومکانیکی و مقاومتی بالائی برخوردار بوده و این شیروانی فاقد آب میباشد، در نتیجه عامل ناپایداری احتمالی، ناپیوستگی های توده سنگ تشکیل دهنده آن تشخیص داده شده و تحلیل های انجام گرفته بیشتر در جهت بررسی وضعیت پایداری ناپیوستگی ها، متمرکز شدهاند .
بدین منظور ابتدا با استفاده از روش ترسیمی استریوگرافیک احتمال وقوع لغزشهای صفحهای، گوهای و واژگونی مورد بررسی و در مرحله بعد با استفاده از روش تجربی رومانا پایداری این ترانشه مورد ارزیابی دقیق تر قرار گرفته و شیب بهینه و پایدار تعیین گردیده است