سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالهادی قزوینیان – عضو هیئت علمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
سیدعلی شریف واقعی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

سد خاکی لار درشمال تهران با هدف تامین آب مصرفی تهران ودشت مازندران احداث شده است، ولی به دلیل فرار آب از کرانه های مخزن، تراز آب دریاچه هیچگاه به حداکثر پیش بینی شده نرسیده است. از میان گزینه های ارائه شده برای رفع مشکل طرح تلمبه کردن آب دریاچه سد لار به تونل لار – کلان و سپس تهران تصویب شد. در این طرح برای استقرار تلمبه های مورد نظر که می توانند با دبی حداکثر۱۸ متر مکعب بر ثانیه کار کنند، باید فضای زیرزمینی با ابعاد مناسب ایجاد شود. به این منظور حفر یک چاه با قطر ۱۷ متر و عمق ۶۲ متر به علاوه یک تونل آب بر ویک تونل آبگیر در دستور کار قرار گرفت. این طرح تحقیقاتی ابتدا با انجام بررسیهای صحرایی و آزمایشهای فیزیکی و مکانیکی، پارامترهای ژئوتکنیکی توده سنگ های ساختگاه تاحد امکان تعیین شده آن. در این راستا آزمون های آزمایشگاهی شامل تعیین مقاومت تک نحوره، مقاومت سه محوره و ثابت الاستیک سنگ، تعیین مقاومت برشی ناپیوستگی ها و تعیین شاخص بار نقطه ای سنگ انجام شده اند. از نتایج به دست آمده از این آزمونها و اطلاعات زمین شناسی موجود برای طبقه بندی مهندسی توده سنگهای محدوده ساختگاه استفاده شده است. این طبقه بندی که به روشهای مختلف انجام شد، وضعیت توده سنگ و نگهداری لازم برای تامین پایداری آن را کمابیش مشخص نمود.